Ocena wytężenia połączeń śrubowych belek podsuwnicowych

Kawecki Paweł, Kawecki Wojciech, Łaguna Jan

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

2008 z. 50 [256] strony 103-111